اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : امکان سنجی بهبود تصاویر PEM با در نظر گرفتن تصحیحات زمان پرواز و عمق نفوذ پرتوها در کریستال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: امکان سنجی بهبود تصاویر PEM با در نظر گرفتن تصحیحات زمان پرواز و عمق نفوذ…

Continue Reading

کارگاه تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:کارگاه آموزشی تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیتسر فصل‌ها:تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذراتبرنامه‌نویسی بر اساس روش…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مدلسازی انتگراسیون سیستمهای ترموفوتوولتاییک خورشیدی ( STPV ) در سیستم تبدیل انرژی چند محصوله

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: مدلسازی انتگراسیون سیستم های ترموفوتوولتاییک خورشیدی ( STPV ) در سیستم تبدیل انرژی چند…

Continue Reading
Close Menu