اطلاعیه پذیرش در دوره فرعی مهندسی انرژی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

دانشکده مهندسی انرژی از میان دانشجویان کارشناسی ورودی 1392 رشته های شیمی، ریاضی، فیزیک، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی مواد و مهندسی کامپیوتر برای دوره فرعی مهندسی انرژی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانشجو می پذیرد.

(more…)

Continue Reading
Close Menu