اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل کیفی مقایس های سیاست های اصلاح یارانه های حامل های انرژی در کشورهای منتخب: پیشنهادهایی برای ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: تحلیل کیفی مقایس های سیاست های اصلاح یارانه های حامل های انرژی در کشورهای…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل انرژیی و اگزﺭﮊی سیستم فتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن با هدف تامین تقاضای خانگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: تحلیل انرژيی و اگزﺭﮊي سیستم فتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن با هدف تامین تقاضای خانگیارائه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل یکپارچه مدیریت تلفات آنرژی و آب در زیست بوم های صنعتی با دیدگاه اقتصاد چرخشی ( مطالعه موردی: منطقه پارس جنوبی )

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: توسعه مدل يكپارچه مديريت تلفات آنرژی و آب در زيست بوم های صنعتي با…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تجربی بازیافت روغن موتور سوخته به روش گازی سازی آب فوق بحرانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: بررسی تجربی بازیافت روغن موتور سوخته به روش گازی سازی آب فوق بحرانی ارائه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :ارزیابی ظرفیت بخش انرژی های تجدیدپذیر به عنوان موتور پیشران صنعت به جای تامین کننده انرژی مطالعه موردی: بررسی اقتصادی تولید توربین های بادی در ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارزيابي ظرفیت بخش انرژی های تجديدپذير به عنوان موتور پیشران صنعت به جای تامین…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی چهارچوب مبادله توان در بازار انرژی محلی یک ریزشبکه انرژی با به کارگیری مفهوم فناوری زنجیره بلوکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی چهارچوب مبادلة توان در بازار انرژی محلی یک ریزشبکه انرژی با به کارگیری…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهبود سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمه رسانا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بهبود سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمه رسانا ارائه دهنده:  مصطفی نیکنامی استاد راهنما :…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه یک مدل بهینه سازی ارتباط آب و انرژی در یک ساختمان در راستای تبدیل به ساختمان سبز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: توسعه یک مدل بهینه سازی ارتباط آب و انرژی در یک ساختمان در راستای…

Continue Reading
Close Menu