اطلاعیه دستورالعمل چگونگی تحویل فایل های پوستر پیشرفت کار مرحله دوم پروژه های کارشناسی ارشد، به مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده

به اطلاع دانشجویان می رساند، که تا روز پنجشنبه (98/12/15) فرصت دارند تا فایل پوستر مربوط به ارائه خود را به اسم کامل خود به صورت فارسی نامگذاری کرده و…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :تشخیص و شناسایی گذره های نیروگاه اتمی به کمک روش نیمه مربی تغییر در نحوه ی ارایه داده ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:  تشخیص و شناسایی گذره هاي نیروگاه اتمی به کمک روش نیمه مربی تغییر در…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی رساله دکتری با موضوع : توسعه مدل نظام نوآوری فناوری انرژی در سیستم عرضه نفت و گاز (مطالعه موردی فناوری های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران)

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی با موضوع: توسعه مدل نظام نوآوری فناوری انرژی در سیستم عرضه نفت و گاز (مطالعه موردی فناوری های بالادستی…

Continue Reading

اصلاحیه-اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : توسعه مدل طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی بر مبنای شاخص های پایداری و شرایط محیطی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی با موضوع: توسعه مدل طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی بر مبنای شاخص های پایداری و شرایط محیطیارائه دهنده: محمد…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : شبیه سازی نویز راکتورهای قدرت بر پایه ی معادله ترابرد

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي هسته ای با موضوع: شبیه سازی نویز راکتورهای قدرت بر پایه ی معادله ترابردارائه دهنده: مونا بهرامیاستاد راهنما : دکتر ناصر وثوقیزمان: …

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاعیه از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :بهبود شرایط همجوشی هسته ای در دستگاه پلاسمای کانونی شریف جهت نزدیک شدن به شرایط ایده آل سوخت های غیرنوترونیک

جلسه دفاعیه از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ای با موضوع: بهبود شرایط همجوشي هسته ای در دستگاه پلاسمای کانوني شریف جهت نزدیک شدن به شرایط ایده آل…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : روابط انرژی ایران و هند: طراحی چهارچوب همکاری دو کشور برای حداکثر کردن گاز صادراتی ایران به هند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: روابط انرژي ایران و هند: طراحی چهارچوب همکاري دو کشور براي حداکثر کردن گاز…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : استخراج یک مدل دقیق برای ضریب انتقال حرارت درفرایند تصعید با رهیافت ترکیبی تجربی – تئوری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: استخراج یک مدل دقیق برای ضریب انتقال حرارت در فرایند تصعید با رهیافت ترکیبی تجربی-…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی اثرات به کارگیری سیاستهای قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه های ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: بررسی اثرات به کارگیری سیاستهای قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه های ایران…

Continue Reading
Close Menu