کارگاه تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:کارگاه آموزشی تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیتسر فصل‌ها:تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذراتبرنامه‌نویسی بر اساس روش…

Continue Reading
Close Menu