عدم برگزاری برنامه زنگ انرژی با عنوان ” سلولهای خورشیدی نسل جدید” با سخنرانی ” خانم دکتر راحله محمدپور”

برگزاری برنامه زنگ انرژی با عنوان " سلولهای خورشیدی نسل جدید" با سخنرانی " خانم دکتر راحله محمدپور" عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و فن آوری نانو دانشگاه صنعتی شریف که…

Continue Reading

برگزاری همایش شبکه شرکت های خدمات انرژی در دانشکده مهندسی انرژی

همایش “شبکه شرکت های خدمات انرژی – بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی در موتورخانه ها” به ابتکار ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با حضور شرکت های خدمات انرژی در تاریخ 17 دی ماه سال جاری در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف  برگزار شد.

(more…)

Continue Reading
Close Menu