یادمان دکتر سهراب پور

 اولین یادمان و بزرگداشت استاد فقید دکتر مصطفی سهراب پور با میزگرد زمینه های علمی و دغدغه های استاد فقید (محیط زیست، کاربرد پرتوها در خدمت جامعه، روابط بین المللی) با سخنرانی…

Continue Reading

برنامه هفته پژوهش

سخنرانی و میزگرد علمی با عنوان "شتابدهنده ها و کاربرد آن در تولید رادیوداروها" با سخنرانی آقای دکتر جواد رحیقی، رییس مرکز چشمه نور ایران، شتابگر ملی و با حضور آقایان…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “انرژی خورشیدی، چالشهای پیش رو و تکنولوژی شرکت پرایزد سولار بعنوان یک نمونه راه حل”

 برنامه زنگ انرژی با عنوان "انرژی خورشیدی، چالشهای پیش رو و تکنولوژی شرکت پرایزد سولار بعنوان یک نمونه راه حل" و با حضور آقای: دکتر کلاهی، شرکت مهندسی پرایزد-کانادا در…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “مسابقه اپ سبا: انرژی، فناوری اطلاعات، معماری”

 برنامه زنگ انرژی با عنوان "مسابقه اپ سبا: انرژی، فناوری اطلاعات، معماری" با حضورآقایان:دکتر یدالله سبوحی، دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست،دکتر شاهین حیدری، رئیس دانشکده معماری دانشگاه…

Continue Reading
Close Menu