امضای تفاهم‌نامه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مابین دانشگاه صنعتی شریف و مرکز ملی یون درمانی ایران، به نمایندگی دانشکده مهندسی انرژی

تفاهم‌نامه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی فی مابین دانشگاه صنعتی شریف (به نمایندگی دانشکده مهندسی انرژی) و مرکز ملی یون درمانی ایران بر مبنای استفاده از توانمندی های…

Continue Reading

مراسم تودیع رییس سابق دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی،در روز چهارشنبه تاریخ 98/04/12، در محفلی صمیمانه و با حضور اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشکده مهندسی انرژی از زحمات بی دریغ…

Continue Reading
Close Menu