اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل بهینه آب، مواد، انرژی و محیط‌زیست درکشت گلخانه با تأکید بر بازیابی آب، مواد و انرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه:توسعه مدل بهینه آب، مواد، انرژی و محیط‌زیست درکشت گلخانه با تأکید بر بازیابی آب، مواد و انرژی

ارائه دهنده:  ناهید ایزانلو
استاد راهنما : دکتر یداله سبوحی
زمان: چهارشنبه، 29 بهمن 99 ، ساعت 16

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu