اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مدل بهینه کاربرد حرارت اتلافی صنایع در سیستم آب‌شیرین‌کن: مطالعه موردی ‌استان هرمزگان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: مدل بهینه کاربرد حرارت اتلافی صنایع در سیستم آب‌شیرین‌کن: مطالعه موردی ‌استان هرمزگان

ارائه دهنده:  پریا یوسفی
استاد راهنما : دکتر اکرم عوامی
زمان: دوشنبه، 27 بهمن 99 ، ساعت 10

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu