اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : امکان سنجی فنی و اقتصادی بهره مندی از اتلافات حرارتی نیروگاه ها جهت تامین نیاز گلخانه ها در چهارچوب همزیستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: امکان سنجی فنی و اقتصادی بهره مندی از اتلافات حرارتی نیروگاه ها جهت تامین نیاز گلخانه ها در چهارچوب همزیستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی

ارائه دهنده:  علی گرامیان
استاد راهنما : دکتر رامین روشندل
زمان: سه شنبه، 28 بهمن 99 ، ساعت 16

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu