اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های انتقال برق و گاز طبیعی با در نظر گرفتن فناوری برق به گاز

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی موضوع: برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های انتقال برق و گاز طبیعی با در نظر گرفتن فناوری برق…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :مدل سازی تحول پایدار سیستم های انرژی

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیموضوع: مدل سازی تحول پایدار سیستم های انرژیارائه دهنده: مرتضی محمودیاستاد راهنما: دکتر یداله سبوحیزمان:  چهارشنبه 29 بهمن 99…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل بهینه آب، مواد، انرژی و محیط‌زیست درکشت گلخانه با تأکید بر بازیابی آب، مواد و انرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:توسعه مدل بهینه آب، مواد، انرژی و محیط‌زیست درکشت گلخانه با تأکید بر بازیابی آب،…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تخمین پارامتر ضریب بیشینه قدرت در رآکتور نیروگاه بوشهر با استفاده از محاسبات نرم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: تخمین پارامتر ضریب بیشینه قدرت در رآکتور نیروگاه بوشهر با استفاده از محاسبات نرم ارائه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : مدل بهینه کاربرد حرارت اتلافی صنایع در سیستم آب‌شیرین‌کن: مطالعه موردی ‌استان هرمزگان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: مدل بهینه کاربرد حرارت اتلافی صنایع در سیستم آب‌شیرین‌کن: مطالعه موردی ‌استان هرمزگانارائه دهنده:  پریا…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : امکان سنجی فنی و اقتصادی بهره مندی از اتلافات حرارتی نیروگاه ها جهت تامین نیاز گلخانه ها در چهارچوب همزیستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: امکان سنجی فنی و اقتصادی بهره مندی از اتلافات حرارتی نیروگاه ها جهت تامین نیاز…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک روش جدید تخصیص تلفات بر مبنای ردیابی توان در بازار انرژی تراکنشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارائه یک روش جدید تخصیص تلفات بر مبنای ردیابی توان در بازار انرژی تراکنشیارائه دهنده: …

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی سیستم مدیریت پایدار ضایعات الکترونیکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی سیستم مدیریت پایدار ضایعات الکترونیکیارائه دهنده:  ژاله وطنیاستاد راهنما : دکتر اکرم عوامیزمان: سه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهینه سازی تثبیت هسته پرتوزای سزیم در ماتریس شیشه با استفاده از پیش ماده های طبیعی و سنتزی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بهینه سازی تثبیت هسته پرتوزای سزیم در ماتریس شیشه با استفاده از پیش ماده های طبیعی…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “بهبود پیوند آب و انرژی کلانشهرها مبتنی بر دیپلماسی محیط زیست “

برنامه زنگ انرژی با عنوان "بهبود پیوند آب و انرژی کلانشهرها مبتنی بر دیپلماسی محیط زیست"  و با حضور آقای:دکتر مهدی ضرغامیاستاد مدعو پژوهشکده آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریفدر…

Continue Reading
Close Menu