اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیموضوع: بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های…

Continue Reading

کسب دو عنوان رتبه برتر جشنواره ویژه پروفسور حسابی توسط آقای مهندس داود نقوی دیزجی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی انرژی و استاد راهنما جناب آقای دکتر ناصر وثوقی

آقای مهندس داود نقوی دیزجی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترای مهندسی هسته‌ای دانشکده مهندسی انرژی موفق به کسب دو عنوان: "پژوهشگر برتر"و "پايان‌نامه‌ي برتر ايران" در چهارمین دوره جشنواره…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “تحول در اصول بنیادی ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از فوکوشیما، رویکردهای جدید در طبقه بندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق“

برنامه زنگ انرژی با عنوان "تحول در اصول بنیادی ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از فوکوشیما، رویکردهای جدید در طبقه بندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق"  و با…

Continue Reading
Close Menu