اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :بررسی امکان‌سنجی سیاست‌گذاری بلاک‌چین در صنعت نفت و‌گاز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه:  بررسی امکان‌سنجی سیاست‌گذاری بلاک‌چین در صنعت نفت و‌گاز
ارائه دهنده: ابوالفضل زینتی
استاد راهنما : دکتر عباس ملکی
زمان: یکشنبه، 27 مهر99 ، ساعت 14

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu