اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :بررسی امکان‌سنجی سیاست‌گذاری بلاک‌چین در صنعت نفت و‌گاز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:  بررسی امکان‌سنجی سیاست‌گذاری بلاک‌چین در صنعت نفت و‌گازارائه دهنده: ابوالفضل زینتیاستاد راهنما : دکتر…

Continue Reading
Close Menu