مهم-اطلاعیه برگزاری جلسه دانشجویی دانشکده مهندسی انرژی

جلسه دانشجویی دانشکده مهندسی انرژی

شرایط جدید پیش آمده سبب شد تا شروع ترم جدید و برنامه ریزی هایی که خیلی از ما برای سال جاری انجام داده بودیم دستخوش تغییرات اساسی شود. عدم حضور بخش قابل توجهی از دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین تغییرات، ارتباط مستمر با دانشکده و فعالیت های آن را دگرگون کرد.

برای کاهش تبعات این فضای جدید، تصمیم بر آن شد تا جلساتی به صورت ماهانه و مجازی برگزار شود تا در آن ضمن مرور مسائل جاری دانشکده، تحولات آموزش عالی، شناسایی فرصت های روبروی شما و در میان گذاشتن مشکلات تا حد ممکن از پیامدهای این دوران کاسته شود. در هر جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر دانشجویی در خدمت برخی از مسئولین دانشکده و مهمانانی از داخل و خارج دانشکده خواهیم بود.

زمان اولین جلسه: دوشنبه 99/7/21 ساعت 15

لینک ورود به صفحه جلسه ( به عنوان میهمان)

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

برنامه جلسه :

قسمت اول : خلاصه فعالیت های دانشکده در دوران کرونا و ارتباط با دانشکده (10 دقیقه)

قسمت دوم : انجام تعاملات موثر و پیگیری امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی در شرایط فعلی (15 دقیقه)

قسمت سوم : تحلیل شرایط فعلی حاکم بر زندگی دانشجویی و فرصت های جدید ممکن (25 دقیقه)

قسمت چهارم : بحث و پرسش و پاسخ دانشجویی ( 30 دقیقه)

از همه دانشجویان دانشکده دعوت می شود تا در این جلسه شرکت نمایند.

Close Menu