اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : استفاده از روش‌های ادغام داده برای جریان‌های چند فازی در شبکه‌های متخلخل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه:  استفاده از روش‌های ادغام داده برای جریان‌های چند فازی در شبکه‌های متخلخل

ارائه دهنده:  حسین نجفی
استاد راهنما : دکتر عباس رجبی، دکتر حمید بازارگان
زمان: دوشنبه، 31 شهریور 99 ، ساعت 16

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu