اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : کنترل هوشمند خودروهای هیبریدی بر پایه‎ی بهینه سازی توأم مصرف سوخت و انتشار آلایندگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه:  کنترل هوشمند خودروهای هیبریدی بر پایه‎ی بهینه سازی توأم مصرف سوخت و انتشار آلایندگی

ارائه دهنده:  علی معموری
استاد راهنما : دکتر مهرداد بروشکی
زمان: شنبه، 29 شهریور 99 ، ساعت 17

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu