اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :مدل‌سازی اثر روش‌های کنترل آلودگی بر روی پخش آلاینده‌های هوا ناشی از یک نیرو‌گاه‌ حرارتی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:  مدل‌سازی اثر روش‌های کنترل آلودگی بر روی پخش آلاینده‌های هوا ناشی از یک نیرو‌گاه‌…

Continue Reading
Close Menu