کارگاه آموزشی مجازی محاسبات نرم

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:کارگاه آموزشی محاسبات نرم(الگوریتم، کدنویسی، مثال های تحقیقاتی و صنعتی)مدرس: دکتر خلیل مشکبار (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی،  دانشگاه صنعتی شریف)تاریخ…

Continue Reading
Close Menu