دوره آموزش مجازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در ANSYS Workbench

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

سر فصل‌ها:

 • 1- معادلات حاکم بر جریان و مبانی شبیه سازی CFD
 • 2- روش های عددی حل معادلات جریان
 • 3- اصول ایجاد هندسه در نرم افزارهای مختلف
  (SOLIDWORKS، Space Claim،Inventor)
 • 4- اصول شبکه بندی استاندارد و معیارهای پذیرش شبکه
 • 5- معرفی نرم افزارهای تولید شبکه در شبیه سازی CFD
  (ICEM CFD، ANSYS Meshing،Gambit)
 • 6- اصول شبیه سازی جریان در Fluent و ANSYS CFX
 • 7- تاثیر مدل های توربولانسی در روند شبیه سازی و دقت نتایج
 • 8-تحلیل و ارائه نتایج شبیه سازی در CFD-Post
 • 9- اصول اعتبار بخشی و ارائه علمی نتایج شبیه سازی
 • 10- حل مسائل نمونه صنعتی مختلف (جریان دوفازی، توربوماشین، جریان اطراف ایرفویل، مبدل های حرارتی)

مدرس: دکتر محسن غفاری

تاریخ برگزاری: 1 الی 6 شهریور 1399

ارائه گواهینامه دو زبانه از دانشگاه صنعتی شریف

جهت ثبت‌نام به سایت pedu.sharif.edu مراجعه شود.

Close Menu