اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :ارزیابی برد باریکه و توزیع دز در پروتون تراپی با استفاده از روش مونت کارلو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه:  ارزیابی برد باریکه و توزیع دز در پروتون تراپی با استفاده از روش مونت کارلو

ارائه دهنده:  زهرا ربیعی
استاد راهنما : دکتر ناصر وثوقی
زمان: دوشنبه، 30 تیر 99 ، ساعت 8:30

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu