کارگاه مجازی شبیه سازی سیستم های تصویر برداری پزشکی با کد MCNP

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

سر فصل‌ها:

آموزش کد مونت کارلو MCNP/MCNPX (2 روز)

 1. روش مونت کارلو
 2. اصول و نحوه شبیه سازی
 3. شبیه سازی با MCNP/MCNPX
 4. رسم پیشرفته انواع هندسه ها
 5. تعریف انواع چشمه
 6. تعریف انواع مواد در کد
 7. کار با انواع تالی های استاندارد
 8. آنالیز خروجی
 9. حل چند مثال کاربردی: در زمینه، آشکارسازی، حفاظ سازی و دزیمتری و طیف سنجی
آموزش کد MCNP/MCNPX ویژه سیستم های تصویر برداری پزشکی (3 روز)
 1. ساخت فانتوم های بدن انسان در کد
 2. شبیه سازی سیستم ماموگرافی
 3. شبیه سازی سیستم رادیولوژی
 4. آموزش شبیه سازی سی تی اسکن تک انرژی
 5. آموزش شبیه سازی سی تی اسکن مولتی انرژی (مخصوص تصویر برداری ملکولی)
 6. آموزش شبیه سازی سیستم فلوروسکوپی
 

مدرس: دکتر سید ابوالفضل حسینی و مهندس حمیدرضا خداجو چوکامی

تاریخ برگزاری: 19 الی 24 مرداد 1399

ارائه گواهینامه دو زبانه از دانشگاه صنعتی شریف

جهت ثبت‌نام به سایت pedu.sharif.edu مراجعه شود.

mcnp-19-24-mordad99
Close Menu