اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :ارزیابی برد باریکه و توزیع دز در پروتون تراپی با استفاده از روش مونت کارلو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:  ارزیابی برد باریکه و توزیع دز در پروتون تراپی با استفاده از روش مونت…

Continue Reading

کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:سر فصل‌ها:تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذراتبرنامه‌نویسی بر اساس روش مونت‌کارلوتعریف انواع هندسه، مواد، چشمه‌ها و تالی‌هاترسیم هندسه و تحلیل خروجیتئوری روش‌های کاهش…

Continue Reading

چاپ کتاب “بررسی پتانسیل تولید انرژی زیستی از پسماندهای شهری و کشاورزی در ایران” توسط استاد دانشکده مهندسی انرژی

کتاب "بررسی پتانسیل تولید انرژی زیستی از پسماندهای شهری و کشاورزی در ایران" توسط استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، خانم دکتر عوامی و خانم ها فاطمه ولی و…

Continue Reading

امضای تفاهم‌نامه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مابین دانشگاه صنعتی شریف و مرکز ملی یون درمانی ایران، به نمایندگی دانشکده مهندسی انرژی

تفاهم‌نامه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی فی مابین دانشگاه صنعتی شریف (به نمایندگی دانشکده مهندسی انرژی) و مرکز ملی یون درمانی ایران بر مبنای استفاده از توانمندی های…

Continue Reading
Close Menu