اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : شبیه سازی نویز راکتورهای قدرت بر پایه ی معادله ترابرد

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی هسته ای
با موضوع: شبیه سازی نویز راکتورهای قدرت بر پایه ی معادله ترابرد

ارائه دهنده: مونا بهرامی
استاد راهنما : دکتر ناصر وثوقی
زمان:  دوشنبه 26 بهمن 98 ، ساعت 17
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 1

Close Menu