اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی رساله دکتری با موضوع : توسعه مدل نظام نوآوری فناوری انرژی در سیستم عرضه نفت و گاز (مطالعه موردی فناوری های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران)

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی با موضوع: توسعه مدل نظام نوآوری فناوری انرژی در سیستم عرضه نفت و گاز (مطالعه موردی فناوری های بالادستی…

Continue Reading

اصلاحیه-اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : توسعه مدل طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی بر مبنای شاخص های پایداری و شرایط محیطی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی با موضوع: توسعه مدل طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی بر مبنای شاخص های پایداری و شرایط محیطیارائه دهنده: محمد…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : شبیه سازی نویز راکتورهای قدرت بر پایه ی معادله ترابرد

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي هسته ای با موضوع: شبیه سازی نویز راکتورهای قدرت بر پایه ی معادله ترابردارائه دهنده: مونا بهرامیاستاد راهنما : دکتر ناصر وثوقیزمان: …

Continue Reading
Close Menu