اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی اثرات به کارگیری سیاستهای قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه های ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: بررسی اثرات به کارگیری سیاستهای قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه های ایران

ارائه دهنده:  حامد سالارکیا
استاد راهنما : دکتر عباس ملکی
زمان: شنبه 28 دی 98 ، ساعت 16:30
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu