قابل توجه دانشجویان ورودی 98-جلسه معارفه و آشنایی با ضوابط داخلی دانشکده مهندسی انرژی

از کلیه دانشجویان گرامی ورودی 98 دعوت می شود در جلسه معارفه و آشنایی با ضوابط داخلی دانشکده مهندسی انرژی شرکت فرمایند.

زمان: دوشنبه 98/07/15 ساعت 15
مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی

Close Menu