قابل توجه دانشجویان ورودی جدید-دریافت آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی

به اطلاع دانشجویان ورودی سال تحصیلی 99-98 می رساند، آدرس پست الکترونیکی دانشگاهی هریک از دانشجویان به آدرس پست الکترونیکی  که در روز ثبت نام به دانشگاه اعلام کرده اند، ارسال شده است. درصورت عدم مشاهده در قسمت Inbox، بخش Spam را ملاحظه کنید.

در صورت عدم دریافت آدرس پست الکترونیکی، به دفتر سایت دانشکده مراجعه کنید.

Close Menu