اطلاعیه زمان شروع کلاس ها در ترم اول سال تحصیلی 98-99

  • طبق تقویم دانشگاه ، کلیه کلاسهای نیم سال اول 99-98 از شنبه 98/06/30 آغاز می شود.
  • حضور در کلیه کلاسها ( اعم از اصلی و اختیاری ) از تاریخ 98/06/30 طبق برنامه درسی گروه ها الزامی است و ثبت نام با تاخیر به هر دلیل ( تا پایان مهلت ترمیم ) مجوزی برای غیبت در کلاسها ایجاد نمی کند و غیبت غیر مجاز از ابتدای شروع کلاسها محاسبه خواهد شد.
Close Menu