گزارش کارگاه آموزشی کد GATE

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی، کارگاه آموزشی کد کامپیوتری GATE طی روزهای 2، 3 و 4 مرداد ماه با حضور شرکت کنندگانی از دانشگاه صنعتی شریف و سایر…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه روش سلسله مراتبی مدیریت کربن بر مبنای روشهای یکپارچه سازی فرآیندی

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي سيستم هاي انرژي عنوان پايان نامه: توسعه روش سلسله مراتبی مدیریت کربن بر مبنای روشهای یکپارچه سازی فرآیندی ارائه دهنده:…

Continue Reading
Close Menu