اطلاعیه اختلال در شبکه دانشکده در روز پنجشنبه 98/04/20

به اطلاع کاربران محترم دانشکده مهندسی انرژی می رساند، به منظور انجام عملیات بهینه سازی شبکه داخلی دانشکده مهندسی انرژی در روز پنجشنبه 98/04/20 ،دسترسی به شبکه و سرورهای آسمان و باران ممکن است با اختلال مواجه شود.

Close Menu