کارگاه محاسبات نرم: الگوریتم ها، کد نویسی، و مثال های کاربردی (اصلاحیه)

دانشکده ی مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی برگزار می کند

این دوره آموزشی از تاریخ 22 تا 26 تیر 98 در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سازمان انرژی اتمی برگزار می شود

Close Menu