چاپ کتاب کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

کتاب ” کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای” تالیف دکتر ناصر وثوقی (و همکاران) عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف توسط انتشارات صانعی به چاپ رسید. این کتاب حاصل بیش از یک دهه تدریس و تحقیق در زمینه روش مونت کارلو و کاربردهای آن است.

Close Menu