۳۱, مرداد, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۶:۰۷

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

اعضای هیات علمی

دکتر محمد اتوکش

دانشیار

زمینه تخصصی:مهندسی شیمی هسته ای و چرخه سوخت

دکتری مهندسی هسته ای- دانشگاه توهوکو، سندایی، ژاپن – 1385

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166126

outokesh[at]sharif.edu

دکتر مهرداد بروشکی

دانشیار

زمینه تخصصی:یادگیری ماشین- سیستم های هوشمند و کنترل- تکنولوژی نیروگاههای باد- سیستم های انرژی خورشید

دکتری مهندسی انرژی – دانشگاه صنعتی شریف – 1381

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166136

boroushaki[at]sharif.edu

دکترسیدابوالفضل حسینی

دانشیار

زمینه تخصصی:آشکارسازی و دزیمتری، توسعه الگوریتم های بازسازی طیف چشمه پرتوزا، توسعه کدهای محاسبات هسته ای به روش یقینی و احتمالاتی، تحلیل نویز نوترونی، توسعه سیستم های تصویربرداری پرتوپزشکی به منظور کاهش دز وارد بر بیمار

دکتری مهندسی هسته ای- دانشگاه صنعتی شریف- 1392

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه اول-02166166107

sahosseini[at]sharif.edu

دکتر عباس رجبی قهنویه

استادیار

زمینه تخصصی:

دکترای مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف – 1389

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166138

rajabi[at]sharif.edu

دکتر رامین روشندل

دانشیار

زمینه تخصصی:

دانشگاه:

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166127

roshandel[at]sharif.edu

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166127

roshandel[at]sharif.edu

دکتر یداله سبوحی

استاد

زمینه تخصصی:

دانشگاه:

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166133

saboohi[at]sharif.edu

مهندس سید حمیدرضا سلامی

مربی

زمینه تخصصی:

دانشگاه:

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166110

salami[at]sharif.edu

دکتر علی اکبرصالحی

استاد

زمینه تخصصی:مدیریت سوخت، محاسبات استاتیک و دینامیک راکتور

دکتری مهندسی هسته ای، دانشگاه ام آی تی-1978

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166132

salehi[at]sharif.edu

صفحه شخصی

صفحه شخصی

دکتر محمد صمدفام

استادیار

زمینه تخصصی:

دانشگاه:

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166105

samadfam[at]sharif.edu

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166105

samadfam[at]sharif.edu

دکتراکرم عوامی

استادیار

زمینه تخصصی: انرژی و محیط زیست

دکترای مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف-1390

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه اول-02166166135-02166166117

avami[at]sharif.edu

دکتر محمدباقر غفرانی

استاد

زمینه تخصصی:Modern Electrical Power Plant Technology-Nuclear Power Plant Technology-Nuclear Power Plant Dynamics-Power Control and Regulation in Nuclear Power Plants- Reliability Engineering-Probabilistic Safety/Risk Assessment (PSA/PRA)

Ph.D. (D.E.) in Nuclear Engineering-Institut National des Sciences et Techniques Nucleaires (I.N.S.T.N)-1975

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166131

ghofrani[at]sharif.edu

دکتر خلیل مشکبار

استادیار

 

زمینه تخصصی:کاربردهای محاسبات نرم در صنعت، کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپ ها در صنعت، شتابدهنده سیکلوترون

دکتری مهندسی هسته ای-دانشگاه صنعتی شریف-1393

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166145

moshkbar[at]sharif.edu

صفحه شخصی

صفحه شخصی

صفحه شخصی

دکتر معین معینی اقطاعی

استادیار

زمینه تخصصی:مهندسی سیستم های انرژی – شبکه های توزیع انرژی فعال

دکتری مهندسی برق قدرت- دانشگاه صنعتی شریف- 1393

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166104

moeini[at]sharif.edu

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166104

moeini[at]sharif.edu

دکتر عباس ملکی

دانشیار

زمینه تخصصی:

دانشگاه:

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166129

maleki[at]sharif.edu

دکتر ناصر وثوقی

استاد

زمینه تخصصی:ترابرد پرتوها، روش مونت کارلو، آنالیز نویز

دکتری مهندسی مکانیک (گرایش مهندسی انرژی هسته ای)- دانشگاه صنعتی شریف- ۱۳۸۲

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166101

nvosoughi[at]sharif.edu

صفحه شخصی

صفحه شخصی

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu