۰۸, مهر, ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۰:۵۴

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

رشته های تحصیلی

دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : 
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرایش:
 1. مهندسی راکتور
 2. چرخه سوخت هسته ای
 3. کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
 4. مهندسی پرتوپزشکی

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای کلیک کنید.

 • دکترای مهندس
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، در سه گرایش:
 1. سیستمهای انرژی
 2. فناوریهای انرژی
 3. انرژی و محیط زیست

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی کلیک کنید.

برای دریافت بروشور معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی کلیک کنید.

 • دکترای مهندسی انرژی هسته ای
 • دکترای مهندسی سیستمهای انرژی
 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu