۳۱, مرداد, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۵:۵۱

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

فهرست درسهای این ترم

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درس
1انرژی و محیط زیست
2آینده پژوهی
3اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
4تبدیل انرژی پیشرفته
5تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
6تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
7روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
8سیستم های هوشمند
9قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
10طراحی مفهومی فرآیند
11مدلسازی انرژی

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درس
1فیزیک راکتور 2
2انتقال حرارت هسته ای
3فناوری نیروگاه های هسته ای
4حفاظ سازی
5کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
6کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
7شتابدهنده و کاربرد آن
8پسمانداری هسته ای
9چرخه سوخت هسته¬ای 2
10مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
11مواد هسته ای
12دستگاه های پرتوپزشکی
13آزمایشگاه فیزیک هسته ای
14آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
15جداسازی ایزوتوپی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درس
1بازیافت انرژی از پسماندها
2مهندسی فرایند
3تحلیل سیستم¬های انرژی
4بهینه¬سازی جریان انرژی
5برنامه¬ریزی ریاضی پیشرفته
6سیستم¬های انرژی خورشیدی
7فناوری نیروگاه¬های بادی
8سیاستگذاری انرژی
9مبانی اقتصاد
10بهینه¬سازی سیستم¬های انرژی الکتریکی
11طراحی سیستم¬های تولید همزمان

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درس
1فیزیک بهداشت
2آز آشکارسازی و دزیمتری
3فیزیک هسته¬ای
4آشکارسازی و دزیمتری
5محاسبات ترابرد پرتوها
6کارآموزی دستگاه¬های پرتوپزشکی
7فیزیک راکتور 1
8کدهای محاسبات هسته-ای
9چرخه سوخت هسته¬ای
10اصول ترموهیدرولیک 1
11آز فیزیک راکتور
12ایمنی هسته¬ای
13ایمنی هسته¬ای پیشرفته
14پسمانداری هسته¬ای پیشرفته
15رادیو شیمی پیشرفته
16الکترونیک هسته¬ای
17

طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu