۱۹, آذر, ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۷:۳۹

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1396

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
96202826 میثم مطلبی 1396 matlabi[at]energy.sharif.ir
96202848 مصطفی نیکنامی 1396 niknami[at]energy.sharif.ir
96202859 زهرا ربیعی 1396 rabee[at]energy.sharif.ir
96202861 داریا کوثری 1396 kowsari[at]energy.sharif.ir
96202872 محمدحسین محبی کجیدی 1396 mohebbi[at]energy.sharif.ir
96202883 علی کللی 1396 kolali[at]energy.sharif.ir
96203182 حبیب نورقاسمی قورقچی 1396 noorgasemi[at]energy.sharif.ir
96203193 محمدجواد قرائی 1396 gharaei[at]energy.sharif.ir
96203209 مهدی میرزاخانی سیلاب 1396 mirzakhani[at]energy.sharif.ir
96203211 عرفان نظری 1396 nazari[at]energy.sharif.ir
96203222 احسان خیرخواه راد 1396 kheirkhah[at]energy.sharif.ir
96203233 محمد علمی 1396 elmi[at]energy.sharif.ir
96203244 کیوان حق وردی 1396 haghverdi[at]energy.sharif.ir
96203266 صادق علی زاده 1396 alizadeh[at]energy.sharif.ir
96204357 سجاد موحدی 1396 movahhedi[at]energy.sharif.ir
96204368 علی معموری 1396 mamouri[at]energy.sharif.ir
96204379 کمیل جای مند 1396 jaymand[at]energy.sharif.ir
96204381 عاطفه نصراللهی 1396 nasrollahi[at]energy.sharif.ir
96204392 رضا ابراهیم زاده 1396 ebraimzadeh[at]energy.sharif.ir
96204421 سعید ابارشی 1396 abareshi[at]energy.sharif.ir
96204432 مهدی رشیدی 1396 rashidi[at]energy.sharif.ir
96204443 محمدصادق محمدی 1396 mohammadi[at]energy.sharif.ir
96204454 نرگس معینی امام قیسی 1396 moeiniemamgeisi[at]energy.sharif.ir
96204465 حسین اسدی خانوکی 1396 asadikhanouki[at]energy.sharif.ir
96206241 موسی خسروی 1396 khosravi[at]energy.sharif.ir
96206252 مهدی لطفی 1396 m.lotfi[at]energy.sharif.ir
96206263 فاطمه اسفندیاری 1396 esfandiari[at]energy.sharif.ir
96206274 سارا باریک ابی 1396 barikabi[at]energy.sharif.ir
96206285 مهدیه چایچی 1396 chaichi[at]energy.sharif.ir
96206296 سعید عاشوری 1396 ashouri[at]energy.sharif.ir
96206303 فاطمه عبدی نژاد 1396 abdinezhad[at]energy.sharif.ir
96206314 علی فهام مفرد 1396 fahammofrad[at]energy.sharif.ir
96206325 زهرا کاظمی 1396 kazemi[at]energy.sharif.ir
96206336 امیررضا متفق 1396 mottafegh[at]energy.sharif.ir
96206347 نیلوفر صالحی علوی 1396 salehialavi[at]energy.sharif.ir
96206358 مریم کافی زاده کاشان 1396 kafizadeh[at]energy.sharif.ir
96206369 میلاد شکراللهی 1396 shokrollahi[at]energy.sharif.ir
96206371 شمیم شکری مطلق 1396 shokrimotlagh[at]energy.sharif.ir
96206382 شبنم قنبرزاده 1396 ghanbarzadeh[at]energy.sharif.ir
96206393 نوید جعفری 1396 jafari[at]energy.sharif.ir
96206409 حامد سالارکیا 1396 salarkia[at]energy.sharif.ir
96206411 حسین نجفی 1396 najafi[at]energy.sharif.ir
96208829 محمدرضا احدی اق قلعه 1396 mr.ahadi[at]energy.sharif.ir
96208831 فاطمه فولادی 1396 fooladi[at]energy.sharif.ir
96208842 حامد محسنی پهلوان 1396 mohsenipahlavan[at]energy.sharif.ir
96208853 مرجان پورابراهیم 1396 pourebrahim[at]energy.sharif.ir
96208864 علی غروی همدانی 1396 gharavi[at]energy.sharif.ir
96208886 پریسا حاجی علی گل 1396 hajialigol[at]energy.sharif.ir
96208897 فرهاد رضایی 1396 rezaie[at]energy.sharif.ir
96208904 علی قراگزلو 1396 gharagozlou[at]energy.sharif.ir
96208915 احسان اسدی مقدم 1396 asadimoghadam[at]energy.sharif.ir
96208926 علی میرزایی دم ابی 1396 a.mirzaei[at]energy.sharif.ir
96211622 یاسمن توکل مقدم 1396 tavakol[at]energy.sharif.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1397

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
97201975 پرستو محبی 1397 Mohebi[at]energy.sharif.ir
97201986 صبا قلیزاده 1397 Gholizadeh[at]energy.sharif.ir
97204734 دنیا احمدی 1397 Ahmady[at]energy.sharif.ir
97204745 سیروس حقی زاده 1397 Haghizadeh[at]energy.sharif.ir
97204767 حسناسادات میرهادی 1397 Mirhadi[at]energy.sharif.ir
97204778 محمد وحیدیان 1397 Vahidian[at]energy.sharif.ir
97204789 محمدباقر ربانی فرد 1397 rabbanifard[at]energy.sharif.ir
97204807 مهدی قربانی اشرف 1397 GhorbaniAshraf[at]energy.sharif.ir
97204818 محدثه کفالتی 1397 Kefalati[at]energy.sharif.ir
97204831 زهرا پیامی گلهین 1397 Payami[at]energy.sharif.ir
97204842 محمد سلیمانپور 1397 Soliemanpoor[at]energy.sharif.ir
97204853 حسین نادری 1397 Naderi[at]energy.sharif.ir
97204864 نوید ابراهیمی 1397 n.Ebrahimi[at]energy.sharif.ir
97204875 علی گرامیان نژاد 1397 Geramiannejjad[at]energy.sharif.ir
97204886 سجاد نادرزاده 1397 Naderzade[at]energy.sharif.ir
97204897 ایران برزگر 1397 Barzegar[at]energy.sharif.ir
97204904 نوید ممبنی 1397 Mombeini[at]energy.sharif.ir
97204915 ژاله وطنی 1397 Vatani[at]energy.sharif.ir
97204926 پریا یوسفی 1397 p.Yousefi[at]energy.sharif.ir
97204937 حسین اورزمانی 1397 Avarzamani[at]energy.sharif.ir
97204948 ابراهیم عاکفی قاضیانی 1397 Akefi[at]energy.sharif.ir
97204959 رضا قاسم زاده لشت نشا 1397 Ghsemzade[at]energy.sharif.ir
97206168 سامان باباخانیان زاده 1397 Babakhanianzade[at]energy.sharif.ir
97206179 محمدمعین گل چین 1397 Golchin[at]energy.sharif.ir
97206181 حامد نوروزی 1397 Noroozi[at]energy.sharif.ir
97206192 حبیب اسماعیل اوغلی 1397 Esmailoghli[at]energy.sharif.ir
97206208 سینا ضرابی 1397 Zarabi[at]energy.sharif.ir
97206219 محمدبهزاد هادی 1397 m.Hadi[at]energy.sharif.ir
97206221 مهدی داودی 1397 Davoudi[at]energy.sharif.ir
97206232 میلاد قاسمی 1397 m.Ghasemi[at]energy.sharif.ir
97206243 محدثه کوچکی 1397 Koochaki[at]energy.sharif.ir
97206254 توحید نصیری 1397 Nasiri[at]energy.sharif.ir
97206265 سینا اسماعیلی 1397 Esmaili[at]energy.sharif.ir
97206276 سپیده اهنگری 1397 Ahangari[at]energy.sharif.ir
97206287 وحید رضایی 1397 v.Rezaei[at]energy.sharif.ir
97206298 زینب علیزاده بیاتی 1397 z.alizadeh[at]energy.sharif.ir
97206316 فرزاد بهرامی باباحیدری 1397 Bahrami[at]energy.sharif.ir
97206327 سعید شریفی 1397 Sharifi[at]energy.sharif.ir
97206338 ملیحه حدیثی قمی 1397 Hadisi[at]energy.sharif.ir
97206349 الهام شاهرخی 1397 Shahrokhi[at]energy.sharif.ir
97206351 محمد قربانزاده 1397 Ghorbanzadeh[at]energy.sharif.ir
97206362 منیره محمودی 1397 Mahmoodie[at]energy.sharif.ir
97208509 محمدعلی حجازی 1397 Hejazi[at]energy.sharif.ir
97208511 میلاد احمدی نژاد 1397 Ahmadinejad[at]energy.sharif.ir
97208522 محمدحسین ارکان نیا 1397 Arkan[at]energy.sharif.ir
97208533 ملیحه اسماعیلی بوسجین 1397 m.Esmaeili[at]energy.sharif.ir
97208544 حسن جلیل زاده 1397 Jalilzade[at]energy.sharif.ir
97208566 غلامرضا رحیمی 1397 gh.Rahimi[at]energy.sharif.ir
97208577 محمد رستمی کمال اباد 1397 Rostami[at]energy.sharif.ir
97208599 بهروز نوری خانگاه 1397 Noori[at]energy.sharif.ir
97208606 امیرمحمد سعیدی 1397 Saeedi[at]energy.sharif.ir
97208617 احسان عبدالهی 1397 a.Abdollahi[at]energy.sharif.ir
97208628 محمد قنبری 1397 Ghanbari[at]energy.sharif.ir
97208639 ناهید ایزانلو 1397 Izanloo[at]energy.sharif.ir
97208641 مریم جوادی نیا 1397 Javadinia[at]energy.sharif.ir
97208652 الهام حسنی 1397 E.Hasani[at]energy.sharif.ir
97208663 پیمانه شیرازی 1397 Shirazi[at]energy.sharif.ir
97208674 علی یونسی 1397 Younesi[at]energy.sharif.ir
97208685 فائزه مسافری 1397 Mosaferi[at]energy.sharif.ir
97211454 ایمان ایوبی 1397 Ayoubi[at]energy.sharif.ir
97211465 صادق کاهه 1397 Kahe[at]energy.sharif.ir
97211487 پیمان خانی 1397 Khani[at]energy.sharif.ir
97211498 سیده طلیعه شهرستانی 1397 Shahrestani[at]energy.sharif.ir
97211516 علی اکبر رضازاده 1397 Rezazadeh[at]energy.sharif.ir
97211527 بهزاد زمانی پورقهرود 1397 Zamanipour[at]energy.sharif.ir
97211538 ابوالفضل زینتی 1397 Zinati[at]energy.sharif.ir
97211549 محمد طلائی 1397 Talaei[at]energy.sharif.ir
97211551 نوید اعتمادیه 1397 Etemadieh[at]energy.sharif.ir
97211562 علیرضا بیات 1397 Bayat[at]energy.sharif.ir
97211584 راضیه عبدالمحمدی 1397 Abdolmohamadi[at]energy.sharif.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1398

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
98201044 محمدجواد فلاح پور 1398 Mohammadjavad.fallahpour[at]energy.sharif.ir
98201077 پیمان براتی 1398 Peyman.barati[at]energy.sharif.ir
97204734 سعید بستان 1398 Saeed.bostan[at]energy.sharif.ir
98204469 مهدی ولی پور 1398 Mehdi.valipour[at]energy.sharif.ir
98204471 علیرضا ابراهیم زاده 1398 Alireza.ebrahimzadeh[at]energy.sharif.ir
98204482 علی اصغر اسدی 1398 Aliasghar.asadi[at]energy.sharif.ir
98204493 علی اسدی 1398 Ali.asadi[at]energy.sharif.ir
98204511 رضوان خدادادی 1398 Rezvan.khodadadi[at]energy.sharif.ir
98204522 حمیدرضا سلگی 1398 Hamidreza.solgi[at]energy.sharif.ir
98204533 اردوان سلیمانی 1398 ardavan.soleimani[at]energy.sharif.ir
98204544 پگاه کیوان 1398 Pegah.keyvan[at]energy.sharif.ir
98204555 حسن راعی 1398 Hasan.raei[at]energy.sharif.ir
98204566 معین شعبان پور 1398 Moein.shabanpour[at]energy.sharif.ir
98204577 جواد نظری علی آبادی 1398 Javad.nazarialiabadi[at]energy.sharif.ir
98204588 امین زاهدی مطلق 1398 Amin.zahedimotlagh[at]energy.sharif.ir
98204599 یاسر سجودی 1398 Yaser.sojoodi[at]energy.sharif.ir
98204606 سعید حجت 1398 Saeed.hojat[at]energy.sharif.ir
98204641 رحمت اله خواجه رفیعی 1398 Rahmat.rafeei[at]energy.sharif.ir
98204652 امیرمحمد محمدی 1398 Amir.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204663 رویا براتی 1398 Roya.barati[at]energy.sharif.ir
98204696 مهدی کریمی 1398 Mehdi.karimi[at]energy.sharif.ir
98204703 محمد ابراهیمی 1398 Mohammad.ebrahimi[at]energy.sharif.ir
98204714 علی حلاج اکباتان 1398 Ali.halaj[at]energy.sharif.ir
98204725 سارا استوار 1398 Sara.ostovar[at]energy.sharif.ir
98204736 حمیدرضا توسطی 1398 Hamidreza.tavasoti[at]energy.sharif.ir
98204747 میرمحمدرضا خالقی 1398 Mr.khaleghi[at]energy.sharif.ir
98204758 اشکان شهبازی 1398 Ashkan.shahbazi[at]energy.sharif.ir
988204769 محمد ماندگاری میبدی 1398 Mohammad.mandegari[at]energy.sharif.ir
98204793 مصطفی احمدی 1398 Mustafa.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98204809 مهدی خطیریان 1398 Mehdi.khatirian[at]energy.sharif.ir
98204811 مریم خیری 1398 Maryam.kheiri[at]energy.sharif.ir
98204833 هانیه طباطبایی مرادی 1398 Hanieh.tabatabai[at]energy.sharif.ir
98204844 اشکان عبدشاهی 1398 Ashkan.abdshahi[at]energy.sharif.ir
98204866 امیرحسین ویزان 1398 Amirhosein.wizan[at]energy.sharif.ir
98204877 رسول محمدی 1398 Rasoul.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204888 ستاره منصوری 1398 setare.mansouri[at]energy.sharif.ir
98204899 مرتضی سرزهی 1398 Morteza.sarzahi[at]energy.sharif.ir
98204917 امیر ملامحمدی صدفی 1398 amir.sadafi[at]energy.sharif.ir
98204928 سعید میرزایی 1398 Saeed.mirzai[at]energy.sharif.ir
98204939 سجاد بالفروش 1398 Sajjad.balforoosh[at]energy.sharif.ir
98204941 محسن باقری 1398 Mohsen.bagheri[at]energy.sharif.ir
98204952 حمیدرضا کبیرسلطان 1398 Hamidreza.kabir[at]energy.sharif.ir
98204963 آرمین خزائی 1398 Armin.khazaei[at]energy.sharif.ir
98204974 امیرفرزین نیکخواه 1398 Amir.nikkhah[at]energy.sharif.ir
98204985 مهران احمدپور 1398 Mehran.ahmadpour[at]energy.sharif.ir
98204996 محمدرضا احمدی 1398 Mohammadreza.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98205002 مجتبی کرمی 1398 Mojtaba.karami[at]energy.sharif.ir
98205024 میلاد صفابخش 1398 Milad.safabakhsh[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu