۱۹, آذر, ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۸:۲۷

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان دکتری

شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
90301327 وحید فیروزمند 1390 firouzmand[at]energy.sharif.ir
91301556 محمد رضائی میرقائد 1391 m_rezaei[at]energy.sharif.ir
91302217 حسام قدکساز 1391 ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302038 مونا بهرامی 1392 mona-bahrami[at]energy.sharif.ir
92302049 احمد حسین نژاد 1392 hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051 بهزاد فرشیدیان 1392 farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062 مینا کلاگر 1392 kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171 مجتبی دارا 1393 dara[at]energy.sharif.ir
93302629 فرزین گلزار 1393 golzar[at]energy.sharif.ir
93300158 مجید آستانه 1393 astaneh[at]energy.sharif.ir
93302578 هادی شهابی نژاد 1393 shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589 علی جهان بین 1393 jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302591 میثم قادری مظاهر 1393 mghaderi[at]energy.sharif.ir
93302607 سید محمد ابراهیمی سریزدی 1393 ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618 معصومه برارزاده 1393 bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279 فرشته ساحلی 1394 saheli[at]energy.sharif.ir
94302106 سید مهرداد زمزمیان 1394 zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302117 حسن آزاد 1394 azad[at]energy.sharif.ir
94302128 علی عباسی گودرزی 1394 abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142 الهام پیروزان 1395 piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153 حمیدرضا خداجو چوکامی 1395 khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164 امین حسنی 1395 hasani[at]energy.sharif.ir
95300639 نیلوفر رشته بر 1395 reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945 سمیه احمدی 1395 sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956 مرتضی حدادی 1395 haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967 سودابه گلزاری 1395 golzari[at]energy.sharif.ir
95300978 فرشاد مطبوع 1395 fmatbou[at]energy.sharif.ir
96300177 امیررضا حیدری 1396 heidari[at]energy.sharif.ir
96301987 سیدعبدالهادی حسین زاده 1396 hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998 ابوالفضل رفیع زاده 1396 rafizade[at]energy.sharif.ir
96302015 محمدرضا کوثری 1396 kosari[at]energy.sharif.ir
96302026 ایوب هاچم بچاری 1396 hachem[at]energy.sharif.ir
96302037 سیدسعید سیدحسین 1396 seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048 مرتضی محمودی 1396 mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189 ایمان رمضانی 1396 ramezani[at]energy.sharif.ir
97302233 امیر ربیعی 1397 rabiee[at]energy.sharif.ir
97302244 محمد نظم آبادی 1397 nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255 داود نقوی دیزجی 1397 naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266 جواد وثوقی 1397 j-vosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277 زهرا بامشاد 1397 bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288 محمدامین کیانی 1397 kiani[at]energy.sharif.ir
97302299 محمدرضا اردکانی فرد 1397 ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306 مهشاد مدیری 1397 m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265 فرزانه رضائی 1397 drezaei[at]energy.sharif.ir
98300823 یاسمن توکل مقدم 1398 tavakol[at]energy.sharif.ir
98300834 علی غروی همدانی 1398 gharavi[at]energy.sharif.ir
98301563 علی کللی 1398 kolali[at]energy.sharif.ir
98301574 احسان ترابی 1398 ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
98301585 سیدسجاد جبل عاملیان 1398 sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
98301603 فاطمه مچرشاوی 1398 fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
98301614 جواد کوچک پور 1398 javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu