۰۱, آبان, ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۳:۵۲

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

برنامه های آموزشی

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

 
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل درسهای نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است.
 
 
1- ساختار دوره
تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر می باشد:
 
ساختار دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره ردیف
نوع  درس
جمع واحدها
1درسهای جبرانی6
2درسهای اصلی12
3درسهای  اختیاری12
5پایان نامه6
  جمع کل (ردیف های 2، 3 ،5)30

 

*دانشجویان آموزش محور موظف به گذراندن درس سمینار یک واحدی هستند.

2–  گرایشها
گرایشهای مصوب رشته مهندسی سیستمهای انرژی عبارتند از :

•    سیستمهای انرژی
•     فناوری های انرژی
•     انرژی و محیط زیست

3- فهرست  درسها

1-3- درسهای جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد موظف است به تشخیص گروه مهندسی سیستمهای انرژی، کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند. درس مبانی اقتصاد (46300) برای کلیه دانشجویان و  درس تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (46301) برای دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مهندسی برق نباشد به عنوان درس جبرانی محسوب می شود.
 

2-3- درسهای اصلی

هر دانشجو موظف است تا پایان دوره آموزشی، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.
 
 درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46310مهندسی فرآیند*/طراحی مفهومی فرآیند** 3
 46311برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 3
 46312تحلیل سیستمهای انرژی 3
 46313مدلسازی انرژی 3

 * برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی

 

3-3- درسهای تخصصی اختیاری

هر دانشجو باید با توجه به زمینه پروژه پژوهشی و نظر استاد راهنما، مابقی درسهای خود را تا سقف 24 واحد از دروس مندرج در جدول مربوط به گرایش خود انتخاب نماید.

 درسهای اختیاری گرایش سیستمهای انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46331قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک* 3
 46333بهینه سازی جریان انرژی 3
 46334امنیت انرژی 3
 46360اقتصاد انرژی 3
 46361اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی 3
 46371آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
 46372مدیریت مصرف انرژی در ساختمان 3
 46373کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی 3
 46390سیاستگذاری انرژی 3
 46391آینده پژوهی در انرژی 3
46336تحلیل در فضای چند حاملی انرژی3
46335روش های احتمالاتی در سیستم های انرژی3
46332سیستم های هوشمند3
46392تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی3
46375بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.

 درسهای اختیاری گرایش فن آوری های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46340نیروگاه های تولید برق 3
46341فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی 3
46342سیستمهای انرژی خورشیدی 3
46343فناوری پیلهای سوختی 3
46346فناوری نیروگاه های باد 3
46344تبدیل انرژی پیشرفته* 3
46345طراحی سیستمهای تولید همزمان 3
46350مهندسی فرآورش انرژی های اولیه 3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.

 درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46380انرژی و محیط زیست* 3
46381کنترل آلودگی های محیط زیست 3
46382مدل سازی و مهندسی محیط زیست 3
46383ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست 3
46384بازیافت انرژی پسماندها 3
46385تصفیه فاضلاب و انرژی 3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.

تبصره: دانشجویان کلیه گرایش ها می توانند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه یک درس به ارزش 3 واحد در راستای موضوع پروژه از درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ نمایند.

 4- پایان نامه کارشناسی ارشد

1-4- پروژه

 
دانشجویان موظف اند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سیستمهای انرژی برسانند. همچنین دانشجویان   می بایستی تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان نامه خود را به گروه مهندسی سیتمهای انرژی ارائه نمایند. دانشجویان آموزش محور به جای پروژه   می بایستی تا سقف 6 واحد از میان درس های دانشکده، درس های اختیاری خود را اخذ نمایند.
 پایان نامه کارشناسی ارشد
شماره درسنام درس تعداد واحد
46002پایان نامه کارشناسی ارشد6

 

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

در افق سند چشم­ انداز جمهوری اسلامی، جامعه ایرانی،جامعه ­ای برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری ومتکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، هدف­ گذاری شده است.در نقشه جامع علمی کشور که برای تحقق اهداف سند چشم ­انداز تنظیم شده است، ضرورت توسعه علوم و فناوری‌های نوین و نافع، متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

فناوری هسته ای یکی از پیشرفته ترین فناوری های عصر حاضر است. این فناوری نه تنها می تواند از طریق تولید انرژی الکتریکی در اقتصاد کشور نقش ایفاء کند، بلکه محصولات دیگر آن نظیر رادیو ایزوتوپها و سیستم های تصویر برداری و رادیوگرافی جزء جدایی ناپذیرِ بسیاری از فناوریهای جدید در حوزه­ های مختلف صنعت،کشاورزی و پزشکی هستند.

در حال حاضر نزدیک نیم قرن از تاسیس اولین سایت هسته ای کشور (راکتور امیر آباد) می گذرد.طی این مدت فناوری هسته ای ایران دچار تحول چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی گردیده است.امروزه ایران دارای مجموعه متنوعی از امکانات و سایت های هسته ای نظیر راکتورها، شتاب دهنده ها، تاسیسات فرآوری اورانیم، کارخانه های غنی سازی، کارخانه تولید آب سنگین ، و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ می­ باشد.

با توجه به توسعه صنایع مرتبط با فناوری هسته­ ای، تربیت و تامین متخصصین متعهد و خلاق برای پاسخگوی به نیازهای روزافزون این صنایع ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی، تنوع و ماهیت فرا رشته­ ای فناوری هسته­ ای، آموزش پژوهشگران مربوطه فراتر از ساختار دوره های کارشناسی ارشد بوده ولازم است دوره های دکتری متناسبی برای تربیت متخصصین مورد نیاز در سطوح عالی ایجاد شوند. لذا، دوره تحصیلات تکمیلی مهندسی هسته ­ای با پذیرش دانشجویان در گرایش ­های راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها و پرتوپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش دانشجویان در  گرایش­های راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها در دانشکده مهندسی انرژی برقرار است.

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای کلیک کنید.

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد

1-تعریف و هدف

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای مجموعه ای است شامل دروس نظری و عملی جهت تربیت متخصصین هسته ای. این دوره آموزشی در 2 سال (4 نیمسال) و در چهار گرایش مهندسی راکتور، چرخه سوخت هسته ای، کاربرد پرتوها و مهندسی پرتوپزشکی ارایه می شود. 

2- نقش و توانایی

دانش آموختگان این دوره زمینه ­های تخصصی لازم جهت احراز مسولیت­ های زیر را کسب خواهند نمود:

 • توانایی شبیه سازی و انجام محاسبات مربوط به طراحی راکتورهای هسته­ای
 • توانایی تحلیل ایمنی راکتورهای هسته­ ای
 • توانایی انجام محاسبات حفاظت در برابر پرتو و آشکارسازی پرتوها
 • انجام پروژه های مربوط به کاربرد پرتو در صنایع مختلف همچون هسته ای، نفت، گاز و …
 • انجام پروژه های مربوط به چرخه سوخت هسته­ ای
 • مدیریت پسماند سوخت هسته­ ای
 • توانایی شبیه سازی دستگاه پرتوپزشکی و ارائه پروتکل های استفاده بهینه از این دستگاه ها جهت بکارگیری در مراکز پزشکی
 • توانایی طراحی درمان به کمک پرتو و انجام محاسبات دزیمتری مربوط به آن

3- طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است. نظام آموزشی آن نیمسال – واحدی، دوره تدریس هر نیمسال مطابق تقویم آموزشی دانشگاه درحال حاضر 16 هفته خواهد بود.

4- تعداد واحدهای درسی و پژوهشی

تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی برای گرایش های مختلف مهندسی هسته­ای  به شرح زیر است:

 • گرایش مهندسی راکتور

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 31 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                     دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                            6 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (گرایش هسته ای)                        6 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی            4 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              16 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

 • گرایش مهندسی چرخه سوخت

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                                               

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی                                           3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              15 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

 • گرایش کاربرد پرتوها

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 31 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                      دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                              3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              16 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

 • گرایش مهندسی پرتوپزشکی

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 29 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                     دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                              6 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (هسته­ ای)                                      3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              14 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

تبصره 1: دانشجویان آموزش محور به جای گذراندن 6  واحد پروژه ،6 واحد درسی از دروس ارائه شده در گروه را می گذرانند. همچنین درس سمینار برای این دانشجویان اجباری می باشد.                                         

4-1- دروس جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد، موظف است به تشخیص گروه مهندسی هسته ­ای کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند که در گرایش­های مختلف متناسب با رشته دوره کارشناسی می­تواند متفاوت باشد.

5- شرایط پذیرش

5-1- دوره­ های کارشناسی قابل قبول

دانشجویان کارشناسی­ ارشد مهندسی هسته­ ای از طریق آزمون سراسری از بین دانش ­آموختگان کلیه گرایش­های دوره کارشناسی رشته های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، و فیزیک انتخاب می­شوند.

5-2- آزمون ورودی

آزمون ورودی سراسری به صورت کتبی از دروس پایه و اصلی دوره کارشناسی به عمل می­آید. پذیرش در سایر قالب­ها تابع شرایط و ضوابط دانشگاه است.

5-3- زبان انگلیسی

آشنایی با زبان انگلیسی علمی به نحوی که دانشجو بتواند به سهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است.

برنامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش­های مصوب رشته سیستم­های انرژی عبارتند از: مهندسی راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و مهندسی پرتوپزشکی. در ادامه، دروس جبرانی، تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری مربوط به هر گرایش ارائه می­شود:

 • گرایش مهندسی راکتور

الف) درس های جبرانی :

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1

2

46500

فیزیک هسته ای

2

3

46504

اصول ترموهیدرولیک

3

4

*28416

کنترل اتوماتیک

3

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46511

آزمایشگاه راکتور

1

2

46517

فیزیک بهداشت

3

3

45510

فیزیک راکتور 1

3

4

46512

فیزیک راکتور2

3

5

46513

انتقال حرارت هسته ای

3

6

46514

  فناوری نیروگاههای هسته ای

3

 ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46537

فیزیک راکتور پیشرفته

3

2

46532

دینامیک راکتورهای هسته ای

3

3

28082

جریان های دو فازی

3

4

46536

اقتصاد انرژی هسته ای

3

5

46538

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3

6

46530

ایمنی راکتورهای هسته ای

3

7

46550

مواد هسته ای

3

8

46516

چرخه سوخت هسته ای

3

9

46580

فیزیک راکتورهای گداخت

3

10

46515

حفاظ سازی

3

11

46531

مباحث پیشرفته در ایمنی هسته ای

3

12

28776

محاسبات عددی پیشرفته

3

13

46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

14

46631

مدیریت سوخت هسته ای

3

15

46570

روشهای آنالیز هسته ای

3

16

46539

نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی

3

 • گرایش چرخه سوخت

الف) درس های جبرانی:

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46500

فیزیک هسته ای

3

2

46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46516

چرخه سوخت هسته ای  1

3

2

46517

فیزیک بهداشت

3

3

46510

فیزیک راکتور 1

3

4

46552

چرخه سوخت هسته ای 2

3

5

26347

طراحی راکتور پیشرفته

3

 ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46540

جداسازی ایزوتوپی

3

2

46544

فراوری اورانیوم

3

3

46542

طراحی و ساخت سوخت هسته ای

3

4

26426

انتقال حرارت پیشرفته

3

5

28776

محاسبا ت عددی پیشرفته

3

6

28016

سیالات محاسباتی پیشرفته ( CFD )

3

7

46543

پسمانداری هسته ای

3

8

28073

ترمودینامیک پیشرفته

3

9

28069

دینامیک سیالات پیشرفته

3

10

28031

ریاضیات پیشرفته

3

11

26319

طراحی تجهیزات فرایندی

3

12

46541

شیمی و فرایند تولید رادیو ایزوتوپ

3

13

46536

اقتصاد انرژی هسته ای

3

14

46550

مواد هسته ای

3

15

46547

مباحث ویژه درطراحی تجهیزات فرآیندی خاص

3

 • گرایش کاربرد پرتوها

الف) درس های جبرانی :

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46500

فیزیک هسته ای

2

2

46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46517

فیزیک بهداشت

3

2

46563

شتاب دهنده ها و کاربرد آنها

3

3

46524

کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپها

3

4

46510

فیزیک راکتور 1

3

5

46522

آشکار سازی ودزیمتری

3

6

46523

آزمایشگاه آشکار سازی ودزیمتری

1

ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46561

الکترونیک هسته ای

3

2

46515

حفاظ سازی

3

3

28776

محاسبات عددی پیشرفته

3

4

46520

دستگاههای پرتوپزشکی

3

5

46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

6

46570

روشهای آنالیز  هسته ای

3

7

46571

محاسبات ترابرد پرتوها

3

8

46567

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

3

9

46573

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

3

 • گرایش مهندسی پرتوپزشکی

الف) درس های جبرانی :

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46500

فیزیک هسته ای

2

2

46501

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

1

3

25725

فیزیولوژی و آناتومی

3

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46517

فیزیک بهداشت

3

2

46520

دستگاههای پرتوپزشکی

3

3

46521

کارآموزی دستگاههای پرتوپزشکی

1

4

46522

آشکار سازی ودزیمتری

3

5

46523

آزمایشگاه آشکار سازی ودزیمتری

1

6

46515

حفاظ سازی

3

ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

1

46561

الکترونیک هسته ای

3

2

28776

محاسبات عددی پیشرفته

3

3

46564

طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی

3

4

46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

5

46563

شتابدهنده ها و کاربرد آنها

3

6

46524

کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها

3

7

46571

محاسبات ترابرد پرتوها

3

8

46567

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

3

9

46573

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

3

10

46560

ابزار دقیق مهندسی پرتو پزشکی

3

11

46562

سیستم های تصویرگر پزشکی

3

12

46561

الکترونیک هسته ای

3

13

28776

محاسبات عددی پیشرفته

3

14

46564

طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی

3

15

46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

16

46563

شتابدهنده ها و کاربرد آنها

3

 لازم به توضیح است که دروس که با کد درس غیر از 46 شروع می­شوند، توسط دانشکده های غیر از مهندسی انرژی ارائه می­شوند.

پروژه:

دانشجویان موظف هستند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان­ نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی هسته­ ای برسانند. همچنین دانشجویان باید تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان­ نامه خود را به گروه مهندسی هسته ­ای ارائه کنند. دانشجویان آموزش محور به­ جای پروژه باید تا سقف 6 واحد از میان درس­های دانشکده، درس اختیاری خود را اخذ نمایند.

برنامه آموزشی دکتری مهندسی هسته ای

1- هدف

هدف از دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای تربیت افرادی است که با در دست داشتن جدید ترین مبانی آموزشی، و یادگیری روش های پیشرفته پژوهشی بتوانند بتوانند با نوآوری در رفع نیاز های کشور و گسترش مرز های دانش در رشته مهندسی انرژی هسته ­ای موثر بوده و به یافته ­های تازه­ ای در جهان دانش دست یابند.

  به طور خلاصه توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ­ای عبارت است از:

 • توسعه مرزهای دانش در زمینه­ های “مهندسی راکتور”، “چرخه سوخت و مواد هسته­ای” و “کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ها”.
 • کاوش علمی و ارائه شیوه های اجرایی به منظور استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات صنعت هسته ای کشور  و کاهش مخاطرات ناشی از بکار گیری مواد پرتوزا و دفع پسماند .

2- زمینه های پژوهشی

زمینه های پژوهشی دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای عبارتند از: “مهندسی راکتور” ، “چرخه سوخت و مواد هسته­ای” و “کاربرد پرتوها و  رادیوایزوتوپها”

2-1- مهندسی راکتور

راکتور اتمی سیستمی با فناوری پیچیده است که در آن امکان انجام واکنش زنجیری شکافت به صورت کنترل شده  وجود دارد. راکتورهای اتمی ممکن است برای تولید انرژی الکتریکی (راکتورهای قدرت) ویا برای سایر کاربردهای هسته ­ای طراحی و ساخته شوند. زمینه پژوهشی مهندسی راکتور شامل حوزه ­های اصلی زیر است .

 • بهینه یابی محاسبات طراحی نوترونیک و دینامیک راکتور
 • بهینه یابی محاسبات ترموهیدرولیک راکتور
 • توسعه روش های نرم افزاری و محاسباتی برای تحلیل نوترونیکی و دینامیکی راکتور
 • توسعه روش های نرم افزاری و محاسباتی برای تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور
 • کنترل و تنظیم قدرت در سطح نیروگاهها
 • ارزیابی ایمنی راکتور به روش های یقینی و احتمالاتی
 • بهینه یابی مدیریت سوخت در راکتور
 • طراحی مفهومی راکتورهای نمونه (Pilot) قدرت و تحقیقاتی برای کاربردهای مختلف پژوهشی و تولید رادیوایزوتوپها

2-2- چرخه سوخت و مواد هسته ای

تولید انرژی در راکتورهای اتمی هنگامی امکان پذیر است که سوخت مصرفی، و مواد مورد نیاز برای ساخت بدنه و اجزاء داخلی راکتور در دسترس باشند. مواد مورد استفاده در راکتورها لازم است دارای خلوص بالا و یا حاوی ایزوتوپهای خاص باشند که این امر پیچیدگی فرآیندهای تولید آنها را در پی دارد. به طور کلی در ارتباط با  زمینه پژوهشی چرخه سوخت و مواد هسته­ای حوزه­های اصلی زیر را می توان شناسایی نمود:

 • فناوری استخراج اورانیم و توریم از معادن مربوطه و یا به عنوان محصول جانبیِ از فرآیند تولید سایر مواد
 • بهینه سازی فرآیندهای موجود و ابداع فرآیندهای جدید برای تبدیل کنسانتره خروجی از معادن به موادی همچون هگزا فلورایداورانیم(UF6) و یا دی اکسید اورانیم(UO2)
 • غنی سازی اورانیم
 • تولید آب سنگین
 • جداسازی ایزوتوپی سایر عناصر مهم در صنعت هسته ای
 • ساخت قرصهای سوخت برای راکتور
 • تولید فلز زیرکونیم و ساخت غلاف میله های سوخت
 • بازفراوری سوخت
 • مدیریت پسماندهای رادیوآکتیو و فرآیندهای شیمیایی مربوطه به دفع نهایی آنها 

2-3-  کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ها

حوزه پژوهشی کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها را شاید بتوان وسیع ترین حوزه در میان رشته های مهندسی هسته ای دانست. چرا که این رشته کاربرد تکنیک ها و مواد هسته ای در سایر زمینه های علمی و مهندسی که تعداد آنها بسیار زیاد است را جستجو می کند.  بعلاوه هر روز کاربردهای جدید بر این مجموعه متنوع افزوده می شود. باوجود تنوع موضوعات، می توان زمینه های زیر را به عنوان بعضی از مهمترین حوزه های پژوهش در این زمینه یاد کرد:

 • فناوری تولید و خالص سازی رادیوایزوتوپهای مهم و پرکاربرد
 • فناوری شتاب دهنده های کوچک نظیر شتاب دهنده های بیمارستانی، و غیره
 • فناوری شتاب دهنده های بزرگ که برای مباحث بنیادی فیزیک بکار می روند
 • مباحث مربوط به حفاظ سازی پرتوها در مراکز درمانی و کلیه نقاطی که با پرتو یونیزان سرو کار دارند
 • تکنیکهای تست غیرمخرب قطعات صنعتی (رادیوگرافی صنعتی، توموگرافی گاما و غیره)
 • آنالیز برخط (On line) ترکیب شیمیایی مواد در خط تولید سیمان، اندازه گیری ضخامت صفحات فلزی درحین نورد و موارد مشابه آنها
 • پرتودهی مواد غذایی فاسد شدنی و نیز سترون سازی وسایل تولید شده پزشکی نظیر سرنگها و غیره
 • تکنیکهای چاه پیمایی هسته ای برای کشف نفت خام وگاز و تعیین پارامترهای زمین شناسی و نیز کاربرد تریتیم برای اندازه گیری میزان منابع آب زیر زمینی
 • تکنیک های ردیابی و آشکار سازی مکانیزم فرآیندها، نظیر بررسی میزان خوردگی و سایش قطعات خودرو و نیز نحوه عملکرد روغن موتور
 • استفاده از پرتو برای شناسایی مواد انفجاری و سایر موارد در فرودگاهها و سایر مراکز حساس
 • تکنیک های سالیابی و تحول عنصری در مطالعات باستان شناسی

3- شرایط پذیرش دانشجو

دانشجویان دکترای مهندسی هسته ای از طریق آزمون و مصاحبه مطابق آئین­نامه دوره دکترای دانشگاه ترجیحا از میان دانش­ آموختگان کارشناسی ارشد رشته­ های مهندسی هسته­ ای انتخاب می­شوند.

4- طول دوره و شکل نظام

مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا 8 نیم­سال است. نظام آموزشی آن نیمسال – واحدی، دوره تدریس هر نیمسال مطابق تقویم آموزشی دانشگاه درحال حاضر 16 هفته خواهد بود.

دوره دکتری مهندسی هسته ای دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) است:

 • مرحله آموزشی از زمان پذیرفته ­شدن در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می­شود.
 • مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

5- مرحله آموزشی

دوره دکترای مهندسی سیستم ­های انرژی از 18 واحد درس­های تخصصی و 18 واحد پایان­ نامه تشکیل شده است. بنابراین مجموع واحدهای دوره 36 واحد است. ساختار دوره به شرح زیر است:

درس­های تخصصی                                                             18 واحد (با تشخیص استاد راهنما و تصویب گروه)

پایان نامه                                                                               24 واحد

جمع                                                                                     42 واحد

6- آزمون جامع

امتحان جامع شامل بخش­های کتبی وشفاهی است. محورهای امتحان جامع عبارتند از:

زمینه اول: محاسبات عددی پیشرفته (اجباری  برای کلیه دانشجویان)

زمینه دوم: کدهای محاسبات هسته ای (گرایش راکتور)، آشکارسازی و دزیمتری (گرایش کاربرد پرتوها)، چرخه سوخت ( گرایش چرخه سوخت) (اجباری  برای کلیه دانشجویان)

زمینه سوم: دو درس از درس­های دانشکده در زمینه رساله دوره دکتری با پیشنهاد استاد راهنما و تصویب گروه

زمینه چهارم: با پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه

7- مرحله تدوین رساله

دانشجویان بعد از تصویب زمینه کلی تحقیقاتی خود می‏توانند فعالیت‏های پژوهشی خود را آغاز نمایند. دانشجویانی که در آزمون جامع پذیرفته می‏شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت‏نام می‏کنند. تعداد کل واحدهای پژوهشی که دانشجو در مرحله تدوین رساله اخذ می‏کند 18 واحد است. گذراندن درس­های سمینار 1 و سمینار 2 به ارزش صفر واحد برای دانشجویان ورودی 94 به بعد الزامی است.

8- دروس مرحله آموزشی دوره دکتری

الف)هر دانشجو موظف است تا پایان مرحله آموزشی، حداقل 2 درس از 4 درس جدول 1 را به عنوان دروس اصلی بگذراند.

ب) هر دانشجو باید با توجه به زمینه پژوهشی خود و نظر استاد راهنما، مابقی درسها را تا سقف 18 واحد از دروس مندرج در جدول مربوط به زمینه پژوهشی خود (یکی از جداول 2 ، 3 و یا 4) انتخاب و به عنوان دروس اختصاصی زمینه پژوهشی خود بگذراند.

ج) دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه، حداکثر دو درس به ارزش 6 واحد در راستای موضوع پروژه اش از درسهای سایر زمینه­ های پژوهشی مهندسی انرژی هسته ای و یا درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ کند.

د) در هر جدول از جداول دروس اختصاصی، یکدرس ستاره دار مشخص شده است که اخذ آن برای دانشجویان زمینه پژوهشی مربوطه اجباری است.

جدول 1. درس­های اصلی دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

1

46534

کدهای محاسبات هسته ای

3

2

46567

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

3

3

46548

رادیو شیمی پیشرفته

3

4

26267

محاسبات عددی پیشرفته

3

جدول 2. درس­های اختصاصی زمینه پژوهشی مهندسی راکتور

ردیف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

46533

دینامیک راکتورهای هسته ای پیشرفته*

3

46532

2

46537

فیزیک راکتور پیشرفته

3

46512

3

46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

46500

4

46331

قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک

3

5

46631

مدیریت سوخت هسته ای

3

46510

6

46630

سیستم های پیشرفته تولید انرژی هسته ای

3

46514

7

46538

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3

46510

8

46332

سیستم های هوشمند

3

9

46539

نظریه ترابرد و فرآیند های تصادفی

3

46512

10

46532

دینامیک راکتورهای هسته ای

3

46510

11

46531

ایمنی هسته ای پیشرفته

3

46530

جدول 3. درسهای اختصاصی زمینه پژوهشی چرخه سوخت و مواد هسته ای

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

46540

جداسازی ایزوتوپی*

3

46516

2

46543

پسمانداری

3

46516

3

46550

مواد هسته ای

3

 46510- 46516

4

46547

مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی

3

5

46542

طراحی و ساخت سوخت هسته ای

3

46516

6

46551

مواد هسته ای پیشرفته

3

46550

7

46549

پسمانداری پیشرفته

3

46543

8

46541

شیمی و فرآیند تولید رادیو ایزوتوپ

3

46500

جدول 4. درسهای اختصاصی زمینه پژوهشی کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ­ها

ردیف

شماره درس

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

1

46573

مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها *

3

46524

2

46561

الکترونیک هسته ای

3

46522

3

46515

حفاظ سازی

3

46517

4

46570

روشهای آنالیز هسته ای

3

46522

5

46563

شتاب دهنده ها  و کاربرد آنها

3

46500

6

46572

مباحث پیشرفته در شتاب دهنده ها

3

46563

7

46535

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

46500

8

46571

محاسبات ترابرد پرتوها

3

46500

9

46574

تست های غیر مخرب

3

46500

10

46541

شیمی و فرآیند تولید رادیو ایزوتوپ

3

46500

تبصره 1)در موارد خاص،  با نظر موافق استاد راهنما و تصویب گروه دانشجو می تواند درس ستاره دار از جدول دروس اختصاصی خود را اخذ نکند. 

 تبصره 2) در صورتیکه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد یک یا چند درس از دروس اصلی دوره (از جدول 1) و یا درس ستاره دار (در جداول اختصاصی) را گذرانده باشد،  می تواند جایگزین این درسها را از بین سایر دروس زمینه پژوهشی خود با نظر استاد راهنما انتخاب کند.

سایر مقررات دوره، مطابق آئین ­نامه دوره دکترای دانشگاه است.

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu