۳۱, مرداد, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۸:۲۵

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

آزمایشگاه های گروه مهندسی هسته ای

  • آزمایشگاه پرتو پزشکی
  • آزمایشگاه پژوهشی کاربرد پرتوها
  • آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری
  • آزمایشگاه الکترونیک
  • آزمایشگاه پلاسمای کانونی
  • آزمایشگاه شیمی
  • آزمایشگاه شبیه ساز راکتور
  • آزمایشگاه پژوهشی برای کاربردهای صنعتی پرتوها
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu