۳۱, مرداد, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۵:۴۸

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

آزمایشگاه های گروه مهندسی سیستم های انرژی

 • آزمایشگاه سامانه ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر

  سیستم ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی- بادی) در راستای طرح جامع مدیریت هوشمند انرژی دانشکده مهندسی انرژی در سال 1394 با اهداف زیر توسعه داده شده است:

  • ترویج نفوذ انرژی تجدید پذیر در سیستم عرضه انرژی
  • ایجاد بستر آزمایشگاهی برای آموزش و پژوهش های کاربردی در زمینه مهندسی انرژی
  • بکارگیری سیستم ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر در سیستم انرژی هوشمند ساختمان دانشکده
 • آزمایشگاه محیط زیست
سایر آزمایشگاهی گروه مهندسی سیستم های انرژی به شرح زیر است:
 • آزمایشگاه ممیزی انرژی
 • آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی
 • آزمایشگاه زیست توده
 • آزمایشگاه لوله های حرارتی
 • آزمایشگاه سیستم های خورشیدی

این امکانات آزمایشگاهی در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پیش بینی شده است.

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu