۰۸, مهر, ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۵:۲۹

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

آئین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف مقطععنوان فرمدریافت فایل
1کارشناسی ارشدآیین نامه های کارشناسی ارشد و دکتریآیین نامه
2کارشناسی ارشدضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 98
3دکتریدستورالعمل دانشکده جهت احراز شرایط دفاع از رساله
4دکتریفرآیند صدور مجوز دفاع
5دکتریفلوچارت فرآیند صدور مجوز دفاع از رساله دکتری

 

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu